Goudbaren

Filter

Land
Uitgegeven door

Ad
Toon filter

Goudbar 100 g Perth mint

Australië
Goud: 3.22 oz (100.00 g)

Laagste prijs: € 4 944.00
+1.7 %boven de spotprijs

Goudbar 50 g Perth mint

Australië
Goud: 1.61 oz (50.00 g)

Laagste prijs: € 2 486.00
+2.3 %boven de spotprijs
Ad

Goudbar 1 oz Perth mint

Australië
Goud: 1 oz (31.10 g)

Laagste prijs: € 1 547.72
+2.3 %boven de spotprijs

Goudbar 20 g Perth mint

Australië
Goud: 0.64 oz (20.00 g)

Laagste prijs: € 998.50
+2.7 %boven de spotprijs

Goudbar 10 oz Perth mint

Australië
Goud: 10 oz (311.04 g)

Laagste prijs: € 15 577.00
+3.0 %boven de spotprijs

Goudbar 10 g Perth mint

Australië
Goud: 0.32 oz (10.00 g)

Laagste prijs: € 506.40
+4.2 %boven de spotprijs

Goudbar 5 oz Perth mint

Australië
Goud: 5 oz (155.52 g)

Laagste prijs: € 7 915.47
+4.7 %boven de spotprijs

Goudbar 5 g Perth mint

Australië
Goud: 0.16 oz (5.00 g)

Laagste prijs: € 257.50
+5.9 %boven de spotprijs

Goudbar 1 g Perth mint

Australië
Goud: 0.03 oz (1.00 g)

Laagste prijs: € 59.86
+23.1 %boven de spotprijs